Licencje z recyklingu są legalne!

Czy to legalne? To jest pierwsze pytanie zadawane przez naszych nowych klientów.

Pierwsza odpowiedź brzmi: tak!
Licencje z recyklingu kupujesz od Discount-Licensing, partneara Microsoft - zobacz nas na Pinpoint.

Mengobati kerontokan rambut
Best price Solidworks 2014 Premium software
Ponadto przedstawię fakty i akty prawne, na podstawie których dokonywane jest przeniesienie prawa do używania licencji - Umowy Licencyjnej (UL) / Warunków Używania Produktu (WUP)

Shampo penumbuh rambut cepat
Download Microsoft Office 2011 Home & Business oem
Wyjaśnię też z jakiego powodu używane oprogramowanie stało się preferowanym rozwiązaniem do uzyskiwania zgodności z warunkami UL i jakie reakcje Microsoftu wywołał rozwój nowej niszy rynkowej w odniesieniu do „zasady pierwszej sprzedaży” (Exhaustion Rule).

Rozdzielność przeniesienia „Prawa Własności” i UL

Kiedy Discount-Licensing inicjował wtórny rynek oprogramowania, powszechnie sądzono, że przeniesienie „Prawa Własności” jest tym samym co przeniesienie „UL/WUP” producenta oprogramowania. Ten mit został wykreowany w pewnym stopniu za sprawą producentów oprogramowania. Zdecydowanie chcieli oni przekonać klientów, że warunki ustanowione w ich umowach mogą zastąpić ogólnie obowiązujące prawo. Tego typu poglądy stoją w sprzeczności z mającą już ponad sto lat „Zasadą pierwszej sprzedaży” (Exhaustion Rule) oraz wielu bardziej współczesnymi regulacjami w tym Dyrektywą 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego, jednoznacznie rozdzielającymi przeniesienie „Prawa Własności” od przeniesienia „Warunków Licencji” producenta.

Microsoft Office Standard 2013 oem
Gdy powstawał rynek wtórny oprogramowania, producenci usiłowali powstrzymać tę śnieżną kulę. Jeden raz w naszej historii, w 2006 roku, Microsoft postraszył naszego klienta „podjęciem odpowiednich kroków” w przypadku dokonania transakcji. W wyniku takiej groźby klient chciał wycofać się z transakcji twierdząc, że nie ma i nie będzie miał „Transfer Form” podpisanej przez Microsoft– co było przewidywanym „dalszym krokiem” ze strony Microsoft. Jednak po dogłębnym przedstawieniu różnic pomiędzy przenoszeniem „Prawa Własności” a „UL/WUP” producenta, klient uznał, że jest zobligowany do zrealizowania zakupu, tj. dokonania płatności niezależnie od gróźb Microsoftu. Transakcja została zawarta. Microsoft nie pojął „dalszych kroków” i nigdy więcej nie powtórzył swojej groźby. Do dziś mamy doskonałe relacje z naszym klientem.

“Licencja” nie jest “Oprogramowaniem”.

Intuit QuickBooks Pro 2013 software
Tym na co zawsze stanowczo kładziemy nacisk w naszej komunikacji z dostawcami i klientami jest fakt rozdzielności „licencji” i chronionego prawem autorskim (copyrighted) „oprogramowania”, zgodnie z tym faktem Microsoft nie udziela „licencji” na produkty jako takie, zarówno te „nowe” jak i „używane”. Obowiązek akceptacji warunków UL/WUP spoczywa na właścicielu prawa własności do licencji, czyli można to zrobić dopiero po dokonaniu transakcji kupna czyli zapłaceniu faktury.

„Exhaustion Rule‟ wygasza prawo do dystrybucji.

Where to buy Microsoft Expression Studio 4 Web Professional oem
Regulacje prawne wynikające z „Exhaustion Rule” (reguła pierwszej sprzedaży) wygaszają prawa właściciela praw autorskich do kontroli dystrybucji dzieła po jego pierwszej sprzedaży. Działalność Discount-Licensing jest żywym przykładem stosowania tej reguły. Rynek na którym działamy wciąż jest jeszcze małą, nie do końca rozpoznaną niszą rynkową ale bardzo szybko się rozwija. Ponieważ jesteśmy zapraszani na konferencje takich organizacji jak FAST (Federation Against Software Theft) to jesteśmy przekonani, że członkowie tych organizacji nie mają żadnych wątpliwości odnośnie legalności naszej działalności i wtórnego rynku oprogramowania. W przeciwieństwie do Microsoft chętnie bierzemy udział w publicznej dyskusji na temat recyklingu oprogramowania oraz zasady „zero tolerancji” stosowanej przez Microsoft w odniesieniu do faktycznej lub wyimaginowanej konkurencji oraz firm nie przestrzegających zasad narzuconych przez tego giganta. Jesteśmy pewni, że gdyby Microsoft był przekonany, że działamy poza prawem lub niezgodnie z ustalonymi przez niego regułami, już dawno doświadczylibyśmy „dalszych kroków”.

Zmiany w UL i Transfer Forms producentów

Get Atomix VirtualDJ Pro 7
Zmiany dokonane przez Microsoft w jego UL i Transfer Forms w 2007 i 2008 mogą sugerować próbę zamknięcia rynku wtórnego. Jednakże po dokładniejszym przyjrzeniu się tym zmianom jedynym ograniczeniem jakie one wprowadzają jest ograniczenie swobody transferu UL i WUP. Można domniemywać, że Microsoft usiłował stworzyć fałszywe wrażenie, że nie będzie już można kupować używanego oprogramowania. Tymczasem jedyną rzeczą wymaganą przez Microsoft jest aby nowy użytkownik końcowy (nabywca) potwierdził zaakceptowanie warunków UL. To wymaganie nie ma wpływu na prawo własności i prawo do instalacji/używania oprogramowania. Ograniczenie lub uniemożliwienie transferu używanych licencji byłoby niezgodne z ogólnie przyjętymi regulacjami prawnymi, głównie w zakresie dysponowania własnością.

Recykling oprogramowania jest najtańszy

W pierwotnym zamyśle Microsoftu, celem wprowadzenia klauzuli dotyczącej transferu licencji, nie było z pewnością utworzenie wtórnego rynku licencji. Jednakże Discount-Licensing.com współpracując bardzo blisko z Microsoftem w latach 2004 i 2005, wytyczył na bazie tego zapisu UL, drogę do utworzenia rynku wtórnego. Obecnie Microsoft twierdzi, że używane oprogramowania nie jest właściwym sposobem na korygowanie niezgodności instalacji z postanowieniami UL. Gdy spotykamy się z takimi argumentami ze strony Microsoft, przedstawiamy firmom chcącym uzyskać zgodność z UL fakty, z którymi trudno dyskutować:

(I) Microsoft w oczywisty sposób jest zainteresowany sprzedażą “nowych” licencji ponieważ w ten sposób zarabia swoje prowizje. Jednakże każda firma ma prawo zdecydować czy chce zakupić prawo własności do „nowych” czy też do „używanych”/"secondhand" licencji. Oczywiście Microsoft nie zarabia ponownie gdy użytkownicy kupują „używane”/"secondhand" oprogramowanie ale nie może to być prawnie uzasadnionym argumentem by nie kupować „używanego”/"secondhand" oprogramowania.

(II) Microsoft nie ma prawa zmuszać kogokolwiek do zakupu prawa własności „nowych” licencji u wybranych przez siebie dostawców.

Od 2006 roku około 65% naszych klientów to firmy, które chciały uzyskać zgodność z warunkami UL. Wiele z tych transakcji, zanim zostały zawarte, było dyskutowanych pomiędzy klientem, Discount-Licensing.com a Microsoftem. Wbrew groźbom Microsoftu, żadna z transakcji zakupu używanego oprogramowania nie została wycofana, unieważniona i wszystkie transfery zostały zatwierdzone przez Microsoft.

Współpracując z Microsoftem musimy pamiętać, że jest on jednocześnie naszą konkurencją. Dlatego jak w przypadku dowolnej konkurencji, możemy się spodziewać prób „odstraszania” klientów od kupowania używanego oprogramowania. Jednakże, rezultaty tej strategii są nieco odmienne od zamierzonych. Im bardziej Microsoft stara się „ostrzegać” klientów, że nasza firma „może nie być wiarygodna” lub, że „używane oprogramowanie może nie być właściwym rozwiązaniem”, tym więcej nowych klientów zgłasza się do naszej firmy. Wysiłki Microsoftu aby powstrzymać ten rozwijający się rynek w rzeczywistości, dzięki nagłośnieniu, uczyniły go bardziej atrakcyjnym dla tych, którzy cenią swoje budżety i chcą jak najmniejszym kosztem uzyskać zgodność z ustaleniami UL.

Podsumowanie.

Do dziś, Microsoft nie sprzeciwił się, nie anulował ani nie unieważnił żadnej z transakcji zawartych przy udziale Discount-Licensing. Również wszystkie transfery UL, włączając to UL z nowymi, restrykcyjnymi klauzulami wprowadzonymi w 2007 i 2008 roku, zostały zatwierdzone przez Microsoft.

W odróżnieniu od pojawiającej się i znikającej konkurencji w stylu „my też”, Discount-Licensing pracuje w zgodzie z warunkami ustanowionymi przez producenta oprogramowania w takim samym stopniu jak z ogólnymi regulacjami prawnymi.

Bardzo trudno jest przewidzieć jakie zmiany w warunkach transferu wprowadzi w przyszłości Microsoft. Być może całkowicie (i zgodnie z prawem) zamknie „okno transferowe”. Obecnie jednak bardzo wielu klientów uznaje wyższość ogólnych uregulowań prawnych nad postanowieniami zawartymi w umowach Microsoftu i zdecydowanie bardziej ufa Discount-Licensing kiedy softwarowy gigant usiłuje ich zastraszyć.

 

Dla naszych klientów najważniejszym przesłaniem jest: Microsoft rejestruje wszystkich, którzy nabyli u nas licencje, jako prawowitych właścicieli i użytkowników swojego oprogramowania.

 

 

(Powyższy tekst stanowią wybrane fragmenty wystąpienia Noela Unwina, dyrektora Discount-Licensing na konferencji Grupy Doradców Prawnych FAST: "A Legal Eye on Licensing - Resold Software" – 23 czerwca 2009.)