Microsoft zmienił warunki transferu. Czy to oznacza, że firmy nie mogą kupować używanego oprogramowania?

Green angelica surabaya
Cheap CorelDRAW Graphics Suite X8 64 bit, Microsoft downloads visio, Get Microsoft MapPoint 2010 Europe 64 bit
Nie. Zmiany dokonane w licencyjnej umowie grupowej oraz dokumentach transferu po październiku 2007 nie zabraniają zgodnego z prawem transferu własności a jedynie ograniczyły transfer Umowy Licencyjnej i Warunków Używania Produktu w pewnych okolicznościach. Powyższe zmiany w żadnym przypadku nie mogą ograniczać praw i warunków ustanawianych przez umowy zawarte przed ich wprowadzeniem. Co więcej, w Discount-Licensing.com udoskonaliliśmy proces transferu używanych licencji, tak aby można go było dokonywać bez ograniczeń. Rynek używanego oprogramowania Microsoft istnieje i będzie się rozwijał przynosząc znaczące oszczędności klientom.

Rambut tebal alami
Microsoft Office Visio Professional 2007 software discount, How to buy Autodesk Building Design Suite Premium 2015 software, Where to buy Adobe Flash Professional CS6 64 bit
The Exhaustion Rule: Jest to ograniczenie w prawach własności intelektualnej rozpoznane przez Sąd Najwyższy USA w 1908 a następnie przyjęte i skodyfikowane przez wiele krajów świata. “Exhaustion Rule” umożliwia nabywcy przekazanie, sprzedaż lub podarowanie legalnie wykonanej kopi nabytego lub otrzymanego utworu chronionego prawem autorskim, bez zgody wytwórcy (autora). Oznacza to, że właściciel praw autorskich traci prawo do kontroli zmian właściciela produktu (dzieła) w momencie sprzedaży tego dzieła, pod warunkiem, że obrót dotyczy legalnych kopii dzieła. "Exhaustion Rule” zwane jest też “First Sale Rule" (zasadą pierwszej sprzedaży). Dokładnie to samo stanowi Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego.

 

 

Powrót